Innehåll

Billigare byggande

2 Bullerskydd

Bättre äldreboende

4  Besparingsmetod

Strukturerad livsplanering

Intresserade Företag

7   Foton från
    konfirmandträffen 2007

Foton från
    konfirmandträffen 2012

Foton från
    konfirmandträffen 2017

10  Foton från skol- och konfirmandträffen 2019

Lello Innovation/Lars-Erik Larsson, Helsingborg

Affärsidéer/uppfinningar (några av de över 30 som jag åstadkommit):

1/ Tjäna tiotals miljoner per år med den högrationella patenterade byggmetoden HBF. För byggbolag som bygger i trä löpande med HBF, möjliggörs en vinst på tiotals miljoner per år. Kostnadsexempel: Flerfamiljsfastighet på 8 lägenheter, ca 10 000 kr m2 (mindre än halva normal-kostnaden). HBF är lämplig för byggande av: Villor, radhus flyktingboende, seniorboende m m. Royalty 3 % av byggkostnaden, miniroyalty 0 kr.

2/ Bättre seniorboende ”PARADISET”. Affärsidé för fastighetsbolag och byggbolag. För byggbolag ger löpande byggnation av PARADISET en vinst på tiotals miljoner per år. För fastighetsbolag möjliggör PARADISET en vinst på över två miljoner per fastighet och år vid utnyttjandet av HBF.

3/ Effektivare och billigare bullerskydd, Ett konventionellt bullerplank kostar mellan vanligen 7 000 och 10 000 kronor metern. D v s så kostsamt att trafikverket oftast väljer att förbättra ljudisolering av fasader och fönster framför att bygga bullerplank. Det patentsökta och betydligt effektivare Lello-skyddet kostar totalt mindre än konventionella bullerskydd. Byggbeskrivning med ritningar och offertanvisningar ingår. Royalty 5 % av byggkostnaden, miniroyalty 0 kr per månad.

4/ Besparingsmetoden KCNF. Sparar ca 12 Mkr/5 år, per 1 000-anställda (d v s för storföretag). Royalty 3 % av besparingen, miniroyalty 0 kr per månad.

5/ Metod för strukturerad livsplanering. För den som vill ha ett bättre liv (inget religiöst). Kurs på metoden strukturerad livsplanering, kan ges efter överenskommelse, max ca fem mil från Helsingborg.

6/ Om det finns något företag med intresse och resurser för exploatering av ovanstående, så kontakta mig på e-post: lel@lello.nu

Uppdaterad 2019-07-03. Webbansvarig Lars-Erik Larsson, e-post: lel@lello.nu